கல்வித்துறைக்கு 99,300 கோடி ஒதுக்கீடு - மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு
கல்வித்துறைக்கு 99,300 கோடி ஒதுக்கீடு - மத்திய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்பு